STATİN KULLANIMI PANCREAS KANSERİ ÜZERİNE;

Kolesterol düşürücü statin grubu ilaçların pancreas kanser riskini azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır.